• Projekty budowlane

  • Nadzory Budowlane

  • Ekspertyza Techniczna

" Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua."

Andrzej Bystrzycki

   Projektant - Konstruktorr

Oferta

Projekty budowlane i wykonawcze budynków i obiektów inżynierskich.

- projekty budowlane budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, usługowych, przemysłowych

- projekty budowlane obiektów inżynierskich

Ekspertyzy techniczne

Ekspertyzy stanu istniejącego obiektów budowlanych

Projekty przyłączy wod. - kan.

- przyłącza wodociągowe

- przyłącza kanalizacyjne

Kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Nadzór budowlany obejmuje pełnienie funkcji kierownika budowy bądź inspektora nadzoru inwestorskiego

Dane mapy
Dane do Mapy ©2017 Google
Dane mapyDane do Mapy ©2017 Google
Dane do Mapy ©2017 Google

ADRES

Dąbrowa 12, 43-227 Góra

telefon

+48 600 17 20 34

E-MAIL

ajbystrzycki@wp.pl

biuro@andrzejbystrzycki.pl